top of page

ประชุมและกิจกรรม

เราพร้อมให้บริการจัดประชุมสัมมนา งานแต่งงาน เข้าค่าย หรือจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมบริการอาหาร

อัตราค่าบริการ

ห้องประชุมของเรา

จัดกิจกรรมได้หลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมสัมมนา
เลี้ยงสังสรรค์ หรือจัดค่ายกิจกรรมกลุ่ม
เราพร้อมจัดวางห้องประชุมของเรา
ในรูปแบบกิจกรรมของท่าน

รองรับลูกค้ากว่า 70 ท่าน

แม้จะเป็นห้องประชุมขนาดเล็ก
แต่เราสามารถรองรับการจัดกิจกรรม
ให้กับลูกค้าได้ตั้งแต่ 40 ถึง 70 ท่าน
ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ท่านต้องการ

พร้อมบริการอาหาร

เราพร้อมให้บริการจัดเตรียมเครื่องดื่มและของว่างสำหรับช่วงเวลาพักกิจกรรมรวมถึงพร้อมจัดเตรียมอาหารมื้อหลักให้กับผู้ที่มาใช้บริการกับเรา

อัตราค่าบริการ

ครึ่งวันเช้าหรือบ่าย

เป็นเวลาทั้งหมด 4 ชั่วโมง

2,500 บาท

เต็มวัน

เป็นเวลาทั้งหมด 9 ชั่วโมง

4,000 บาท

ค่าบริการเครื่องดื่มและของว่าง 50 บาท/มื้อ/ท่าน

โดยประกอบด้วยกาแฟหรือโอวัลตินสำหรับ 1 ท่าน

พร้อมกับขนมหวาน 1 ชิ้น พร้อมบริการน้ำดื่ม

เบอร์โทรศัพท์ : 081-526-8832

_A140459.jpg

รายละเอียดห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวก

พื้นที่ห้องขนาด 120 ตรม.

ที่นั่งสูงสุด 80 ท่าน

อุปกรณ์เครื่องเสียง/คาราโอเกะ

อินเทอร์เน็ตไวไฟฟรี

จอฉายภาพโปรเจคเตอร์

ทางรีสอร์ทไม่มีเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ให้

ห้องประชุม ชาลีณารีสอร์ท
รายละเอียดห้องประชุม

ภาพบรรยากาศห้องประชุม

bottom of page